Finansiell rådgivning & hjälp med placeringar

oberoende ekonomisk rådgivning

Oberoende professionell ekonomisk rådgivning från seniora experter.

Vi hjälper dig som behöver investera pengar i olika projekt eller finansmarknaden. Du kanske känner att det är svårt att veta vilken investeringsform som är bäst för dig och din livssituation.  Det är där ISK kommer in i bilden. Vår erfarenhet och vårt bredda nätverk av experter ger dig bästa möjliga utgångsläge för att få bra avkastning till lägst risknivå.

Oberoende betyder i vårt fall att vi aldrig rekommenderar en besparingsform, en investering eller annat baserat på egenintresse.

Varm välkommen att kontakta oss för ett förutsättningslöst samtal om hur vi kan hjälpa just dig.

Sponsring av idrottsorganisationer

Ambition att sponsra olika idrottssorganisationer

Det finns många gemensamma nämnare bakom dessa samarbete. Inte bara vill vi stödja just idrottsorganisationer och deras acceptansprojekt som vi tycker är viktigt, utan vi ser större på samarbetet och jämför oss gärna med ett lagspel inom idrott. Hos oss på ISK gäller det att arbeta som ett team där vi gemensamt arbetar mot ett och samma mål.

En annan del som känns viktigt för oss som företagare, och där vi tycker att idrottssorganisationer är ett utmärkt föredöme, är arbetet kring acceptans. Vi arbetar aktivt med en acceptans för alla roller inom organisationen och tillskriver varandra lika värde oavsett vilken position man arbetar på. Teamwork är en viktig grundpelare för vårt arbete och fortsatta tillväxt.

Vi delar även detta tänk i arbetet med våra kunder där vårt gemensamma synsätt är att alla skall ha samma rätt till en bra pension, sparande och/eller hjälp med företagets ekonomi och pensionsplanering.

Vi vill hjälpa våra kunder att få ut det mesta oavsett rådande förhållanden. Vi är väl medvetna om att valen kring hur man skall förvalta sin ekonomi inte alltid är enkla eller självklara. Därför tycker vi det är viktigt att alla skall ha rätten till att få träffa en professionell rådgivare som kan hjälpa dem med dessa val.

Vi ser fram emot ett långsiktigt sponsorskap där vi får följa och stötta klubben i deras spel och arbete, vi kommer ha en nära relation och vara på plats och supporta laget. Vi är övertygade om att knyta en idrottsklubb nära oss, och ha dem som förebilder, kommer att gynna vår organisation och vårt arbete framöver.