Om oss

Om oss

Intacta Sparande & Kapitalinvesteringar (ISK)  har målet att erbjuda professionell rådgivning och förvaltning med fokus på att uppnå ekonomisk trygghet och tillväxt för våra kunder.  Tillsammans bildar vi ett team som erbjuder en gedigen kompetens inom finansiell rådgivning samlat under ett tak.

Rådgivning fondplaceringar

Vår vision att erbjuda privatpersoner och företagare de mest fördelaktiga lösningarna som finns på hela den svenska, och utländska, finansiella marknaden – detta kan vi göra då vi är fristående rådgivare som kan välja fritt på marknaden samtidigt som vi har erfaren förvaltning och analys inom företaget.

Som ett modernt och nytänkande bolag i en ofta traditionell och statisk bransch erbjuder vi attraktiva och skräddarsydda investeringslösningar som alltid grundas på kundens unika situation och behov.

KUNSKAP – HELHET – RESULTAT

Våra kundlöften är Kunskap, Helhet och Resultat vilket vi arbetar efter dagligen. Kunskapen ligger i den samlade kompetsens vi besitter där helheten är den lösning vi erbjuder kunden. Resultaten talar för sig själva med nöjda kunder där vi aldrig accepterar något annat.

FOKUS – HJÄRTA – RESPEKT

Föra att komplettera våra kundlöften har vi gemensamt tagit fram tre värdeord som alltid ligger till grunden i det arbete vi gör och de beslut vi fattar. Under en tvådagars kickoff i augusti 2015 föddes IntactaGruppens värdeord; Fokus, Hjärta och Respekt. Ett tydligt Fokus skapar engagemang som leder oss till målet. Hjärta är nyckeln till glädje för det vi gör. Med Respekt för varandra, våra kunder och arbetet föds ansvarskänsla och stolthet inför uppgiften.

oberoende ekonomisk rådgivningPrivatrådgivning

Intacta Kapital består av erfarna och kompetenta rådgivare som vänder sig till småföretagare och privatpersoner. Rådgivarna erbjuder kunder tydliga och prisvärda alternativ inom förvaltnings- och försäkringslösningar anpassat individens unika önskemål och behov. Vi erbjuder heltäckande finansiell rådgivning, placering av sparkapital i olika sparformer samt rådgivning av pensionssparande.

Företagsrådgivning

Intacta Kapitals rådgivare är även specialiserade att hjälpa företagsägare med planering av både kapital och skatt. Intacta Pension är en fristående förmedlare av tjänstepensioner och finansiella tjänster, med lång erfarenhet från att hjälpa företagsledning och personalavdelningar med upprättande och administration av bl a pensionspolicy och rådgivning till anställda.

Kapitalförvaltning

Vi är även en kapitalförvaltare med ett brett och varierat utbud av förvaltningstjänster och finansiella investeringslösningar för både privatpersoner och institutionella investerare. Alla i förvaltningsteamet är seniora med mer än 10 års erfarenhet.