Våra tjänster

Vi hjälper dig att betala rätt skatt och få ut rätt värde ur ditt företag

Hos oss på Intacta Kapital har du tillgång till en hel avdelning som fokuserar på dig och dina möjligheter. Vi hjälper dig bland annat med att hitta rätt förvaltare och högsta möjliga avkastning, rätt skattestruktur och bolagsstruktur för lägsta möjliga skatt. Allt för att ge dig största möjliga handlingsfrihet och för att du som företagare skall få ut maximalt ekonomiskt värde från ditt företag efter skatt.

Vi hjälper dig bland annat med:

  • Tjänstepensionen och dess möjligheter
  • Att säkerställa marknadsmässig lön
  • Att använda bolagets vinster till långsiktigt sparande
  • Att bygga rätt bolagsstruktur
  • Att använda vilande bolag
  • Att säkerställa rätt strategi för dina utdelningar
  • Planera inför kommande exit eller generationsskifte
  • Att använda pensionsutfästelser